Spoločenstvo vlastníkov bytov Pezinok, Záhradná 2-4